Saqib Rashid
Daglig leder
Knut Anders Lindberg
Installatør fagansvarlig
Taiyba Arif
Økonomiansvarlig
Sonja Gunnlaugsdottir
Regnskapsmedarbeider
Aleksandra Royblat
Regnskapsmedarbeider
Jonny Bjerke
Saksbehandler
Said Bousnina
Saksbehandler
Sergej Kolesnikov
Saksbehandler
Tor-Erik Bogen
Saksbehandler
Steinar Walczyk
Montør (HMS ansvarlig)
Simen Sunde
Montør (Lærlingsansvarlig)
Visnu Sritharan
Saksbehandler
Khalid Khan
Montør (Ekom installatør)
Jan-Inge Molund
Boligkontroller
Mikael Hammersborg
Boligkontroller
Khalid Hasane
Montør (Internkontroll bolig)
Nils von Krogh
Montør
Nidal Nazzal
Montør
Thanh Phi Nguyen
Montør
Edriss Mohammadi
Montør
Sergej Strelencia
Montør
Visvin Balasingam
Montør
Baudi Magomaev
Montør
Danial Haider Mohammed
Montør
Haroon Ali Bin
Montør
Loi Chi Tran
Montør
Rustam Kaysev
Montør
Salim Sahraoui
Montør
Robert Karaszewski
Montør
Pawel Bartnik
Montør
Slawomir Roczniak
Montør
Thang Van Vu
Montør
Thomas Marian Bukala
Montør
Sermad Abdulwahed
Montør
Daniel Gora
Montør
Minh Phuoc Nguyen
Montør
Morten Holm
Montør
Phu Quoc Huynh
Montør
Ulf Sund
Montør
Johnny Phan
Montør
Ali Hasane
Boligkontroller
Temor Malik
Montør
Yasser Mebarek
Montør
Ali Ashraf
Montør
Nouh Yougil
Montør
Yassin Kaddouri
Montør
Le Bao Nhut
Hjelpemontør
Samer Elwadi
Hjelpemontør
Sajjad Youssefi
Lærling
Andreas Johannessen
Lærling
Khalil Mohammed Nassan
Lærling
Vitahan Kalaichevlan
Lærling