Våre tjenester

Proffelektriker har i mange år jobbet for å gi sine kunder den beste kvaliteten på jobben, våre dyktige fagfolk hjelper deg fra start til slutt.

INNSTALLASJON

Vi har fagfolk med flere års erfaring innen: Rehabilitering Utvidelser og nybygg Belysning og lysstyring Varme og oppvarming Strømforbruk og sparing av strøm.

Vi kan tilby:

  • Utvidelser av elektriske installasjoner
  • Belysning og lysstyring med dimmere, spotlights og muligheter for smartere lysstyring og kontroll på strømforbruket
  • Oppvarming står for det meste av strømforbruket. Vi hjelper deg med å ta smarte valg og kontroll på optimalisering av forbruket
  • Strøminstallasjon i nye bygg med bistand til å være i henhold til gjeldende forskrifter og reguleringer

 

EL-SIKKERHET

Fokus på elsikkerhet er svært viktig i alle bedrifter som jobber med installasjon. Jobber man på eller nær elektriske anlegg er man pålagt å ha en årlig sikkerhetsopplæring, førstehjelpskurs og er godkjent av DSB som El-virksomhet.

INTERNKONTROLL

Internkontroll av elektriske anlegg er en avtale mellom oss og kunden, der vi forestår en gjennomgang av det elektriske og utarbeider en årlig rapport med status for anleggene, samt forslag til forbedringer og vedlikehold, og eventuelle energieffektiviserende tiltak med mer.

  • Gjennomgang: Alle næringsbygg er pålagt å ha internkontroll i sine elektriske anlegg. Vi utfører gjennomgang av ditt elektriske anlegg og utarbeider en årlig rapport med status for anleggene, samt forslag til forbedringer og vedlikehold.
  • Energieffektive tiltak: Dette omfatter en lang rekke tiltak som reduserer energibruken, uavhengig av energibærer. Eksempler er etablering av energioppfølgings- eller ledelsessystem, tiltak i bygningskroppen som etterisolering i tak og vegger og skifte av vindu, samt andre tekniske tiltak som ventilasjon og belysning.
  • Service: Våre elektrikere utfører jevnlig kontroll og service på elektroinstallasjoner. Reduser dine driftskostnader og øk driftssikkerheten.
 

EL-KONTROLL BOLIG

Proff Elektriker AS er Nemko sertifisert virksomhet som tilbyr EL-kontroll av bolig.  
 
Ved salg av bolig skal elektriske anlegget i boligen nå kunne dokumenteres, etter den nye avhendingsloven. Ved å ta den kontrollen kan du sikrere deg riktig dokumentasjonen. 
Det er forskjell på en EL-sjekk og EL-kontroll. EL-sjekk er en overfladisk undersøkelse av elanlegget i din bolig, der det også utføres noen stikkprøver. EL-sjekken kan utføres av en vanlig elektriker som er registrert i Elvirksomhetsregisteret. 
En elkontroll avdekker tilstanden til det elektriske anlegget i boligen din, og skal ivareta sikkerheten i anlegget. Den gir eier av boligen et grunnlag for å vurdere og gjennomføre nødvendige tiltak ved feil eller mangler, med mål om å redusere faren for brann. Dette må utføres av oss som har sertifiserte elektrikere – med NEMKO- sertifisering. 
 
Ved å få utført EL-kontroll hos oss vil du få nødvendig dokumentasjon, som viser feil og mangler. Denne dokumentasjonen kan du benytte ved salg av bolig eller fritidsbolig. 

TERMOGRAFERING

Proff Elektriker AS tilbyr tjeneste Termografering intern i bedriften. Vår montør er Nemko sertifisert for termografering i iht. NEK 405-1 i 2020.

Termografi er et svært nyttig hjelpemiddel i internkontroll og skadeforebyggende arbeid. Vi har de nødvendige sertifiseringene for å utføre termografi hos deg.

Termografering er et nyttig hjelpemiddel i det skadeforebyggende arbeidet i elektriske anlegg og elverk. Stadig flere bedrifter og institusjoner benytter termografering som et ledd i internkontrollen og det planmessige HMS-arbeidet. Flere forsikringsselskaper krever en fast rutine på dette. Ved å termografere det elektriske anlegget uten driftsstans, kan du påvise komponenter med temperaturavvik, og dermed oppdage varme og brannfare på et tidligeretidspunkt. Med enkelte grep kan feilene rettes opp, og du forhindrer dermed brann, farlige situasjoner og driftsstans.

Har varmekablene sluttet å virke. Kan du enkel ved leie av denne tjeneste finne feilen og få varmen tilbake. Proff Elektriker AS utfører feilsøking og reparasjon av innendørs og utendørs varmekabler.

– Feilsøker og reparerer alle typer varmekabler.

– Nedstøpte varmekabler innendørs f. eks på bad eller i gang.

– Utvendig anlegg for snøsmelting.

– Varmekabler for frostsikring.

NY STIKKONTAKT

Vi monterer en ny stikkontakt for deg med veiledende pris fra kr 1990,- Kjøring tilkommer

EL-BIL LADER

Vi monterer din El-Bil lader med veiledende pris fra kr 10990,- Kjøring tilkommer

DOWNLIGHTS

Vi monterer Downlights for deg med veiledende pris fra ke 1990,- Kjøring tilkommer

© 2024 All Rights Reserved

Powered by SoftHouse