Søknad om strøm til bolig

Anleggets eier (obligatorisk) Anleggets fødselsdato (obligatorisk) Postnr/sted (obligatorisk) Mobilnummer (obligatorisk) E-post (obligatorisk) Type anlegg (obligatorisk) Gards/bruks/festenr (obligatorisk) Kommune (obligatorisk) Ønsket størrelse på hovedsikring (obligatorisk) Inntak ønskes utført som (obligatorisk) JordkabelLuftstrekk Graving (obligatorisk) Dersom du ønsker jordkabel må det graves ei grøft fra vårt nærmeste tilkoblingspunkt og frem til huset/hytta. Du kan velge om du vil [...]