Anleggets eier (obligatorisk)

Anleggets fødselsdato (obligatorisk)

Postnr/sted (obligatorisk)

Mobilnummer (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Type anlegg (obligatorisk)

Gards/bruks/festenr (obligatorisk)

Kommune (obligatorisk)

Ønsket størrelse på hovedsikring (obligatorisk)

Inntak ønskes utført som (obligatorisk)
JordkabelLuftstrekk

Graving (obligatorisk)

Dersom du ønsker jordkabel må det graves ei grøft fra vårt nærmeste tilkoblingspunkt og frem til huset/hytta.
Du kan velge om du vil grave selv eller om vi skal grave

Graver selvEnergiverket graver

Har du snakket med en av våre ingeniører om anlegget, oppgi navnet på vedkommende her

Ønsker tidspunkt for tilkobling (obligatorisk)

Merknader

Vedlegg